disbon

Disbon 400

Vodou riediteľný disperzný lak na betónové podlahy vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Vhodný ako náter na retenčné vane na oleje a motorovú naftu. Ochranný náter na minerálne podlahy vo vonkajšom i vnútornom prostredí, pre tvrdé asfaltové potery vo vnútornom prostredí, mimo plochy pojazdné a plochy trvale zaťažené vodou. Úradne overený náter na retenčné vane na oleje a motorovú naftu.

Disbopox 442

Vodou riedideľný dvojkomponentný epoxidový náter na podlahy v garážach, skladoch a pivniciach. Odolává zmäkčovadlám z pneumatík, benzínom, olejom a posypovej soli. Na minerálne podlahy a tvrdý asfalt vo vnútornom použití so slabým až stredným zaťažením v súkromnej, priemyselnej a dielenskej prevádzke. Na podlahy v garážach, umývačkách a sanitárnych priestoroch.

Disbopox 447

Vodou riediteľná dvojzložková náterová hmota na báze epoxidovej živice. Na mierne a stredne namáhané podlahy priemyselných a obchodných objektov s dopravou. Ochranný náter vysoko namáhaných interiérových stien, odolný voči chemikáliám a dezinfekčným prostriedkom. Podlahy priemyselných a obchodných objektov s dopravou, ako napr.: spojovne, vykurovacie centrály, sklady, archívy, obchody, chodby, únikové cesty a schodištia, sociálne miestnosti.Steny: miestnosti s mokrou prevádzkou vystavené pôsobeniu chemikálií a dezinfekčných prostriedkov, ako napr. nemocnice, vetracie šachty, laboratóriá, výrobne potravín a pochutín.

Disbon 481 Uniprimer

Vodou riediteľný dvojzložkový základný náter s pojivami z epoxidovej živice, na nesavé podklady, pre vonkajšie i vnútorné použitie. Spojovací most na nesavé podklady. Protikorózna ochrana na železo, oceľ a pozinkované plochy. Pretierateľná takmer všetkými dvoj i
jednokomponentnými náterovými hmotami.

Disboxid 444 Dickschicht

Chemicky i mechanicky vysoko odolná dvojzložková náterová hmota na podlahy a steny. Vysoko odolná dvojzložková náterová hmota na báze epoxidovej živice na podlahy a steny. Obsahuje malý podiel rozpúšťadiel. Dobre odoláva mechanickému a chemickému namáhaniu. Aplikácia v interiéri i exteriéri, možné prevedenie protišmykového povrchu a nopovej štruktúry. Na chemicky a mechanicky silno namáhané vnútorné i vonkajšie minerálne a kovové podklady. Napr. priemyselné priestory s prevádzkou vysokozdvižných vozíkov, ochranný náter stavebných konštrukcií v chemicky agresívnom prostredí (galvanizovne, výrobne batérií, atd.), čističky odpadových vôd, protišmykové povrchy, ako priľnavá vrstva medzi starým a novým betónom, zasypaná pieskom alebo čerstvá.

Disboxid 448

Pigmentovaná, elastická dvojzložková epoxidpolyuretánová stierka na balkóny, terasy a priechody. Alternatívna izolácia pod dlažbu. Stierková hmota na minerálne a keramické podlahy vo vonkajšom prostredí, ako balkóny, terasy, priechody.

Disboxid 462 EP-Siegel

Bezfarebná náterová hmota na báze epoxidovej živice na penetráciu a impregnáciu minerálnych podláh v priemysle. Po vymiešaní s pieskom Disboxid 946 Mörtelquarz vhodná na zhotovenie sanačnej maltovej hmoty na extrémne namáhané priemyselné podlahy. Výborne odoláva silnému chemickému a mechanickému namáhaniu, neobsahuje rozpúšťadlá. Základný alebo samonivelačný náter pod priemyselné podlahy, ako napr. Disboxid 464, EP-Decksiegel alebo základná maltová zmes Disboxid EP. Ako pojivo kremenného piesku Disboxid 946 Mörtelquarz mimoriadne odolná voči oteru, na priemyselné podlahy, na zhotovenie fabiónov, na hladkú i protišmykovú impregnáciu. Na zalievanie trhlín.

Disboxid 464 EP Siegel

Pigmentovaná náterová hmota na báze epoxidovej živice na podlahové nátery v priemysle a dielenských prevádzkach. Na minerálne podlahy so stredným až extrémnym zaťažením, ako výrobné a skladové priestory s prevádzkou vysokozdvižných vozíkov, expedičné rampy, veľkoobchodné haly.

Disboxid 467

Pigmentovaný epoxidový náter na extrémne namáhanie. Na vytvorenie vysocko odolných náterov s protišmykovou úpravou v jednom pracovnom kroku. Na minerálne podklady so stredným až vysokým zaťažením v priemysle, dieľňach, parkoviskách a podzemných garážach s požiadavkou protišmykovej úpravy. Alternatívna protišmyková krycia vrstva pro Disboxid EP-Antistatik-systém.

Disboxid 471 AS Grund

Pigmentovaný vodivý základný epoxidový náter bez rozpúšťadiel, vhodný do miest, kde je nutná ochrana pred výbojmi statickej elektriny. Na základný vodivý náter v systéme antistatických podláh Disboxid EP-Antistatik-Systém. Vytvorí základnú vodivú vrstvu so zvodovým odporom nižším než 106 Ohmu.

Disbothan 446 PU Klarschicht

Transparentný, vysoko elastický krycí polyuretanový náter. Transparentný, elastický náter na netesné keramické dlažby balkonov, terás a priechodov. Výborná ochrana velkoplošných a mozaikových obkladov vo vnútornom prostredí. Odolná krycia vrstva farebných alebo vločkových náterov, ako Disboxid 448, Disboxid 449, Disbon 404, vo
vnútornom prostredí.

Disboxid 437 Klarschicht

Transparentný epoxidový krycí náter na vnútorné použitie. Na krycie nátěry tvrdých epoxidových a polyuretánových vrstiev. Krycí nátěr v systéme Disboxid Stonecolor a Disboxid Multicolor.

Disbopox 443

Vodou riediteľná dvojzložková epoxidová náterová hmota na základné nátery a impregnáciu minerálnych podláh. Transparentná vodou riediteľná dvojzložková náterová hmota na báze epoxidovej živice na impregnáciu minerálnych podkladov, ako penetrácia nasiakavých minerálnych podkladov pred aplikáciou Disbon ochranných náterov na podlahy. Na Disbon nátery na podlahy posypané vrchnou lesklou vločkovou vrstvou. Ako dodatočné ošetrenie čerstvých betónových a poterových podkladov. Zvyšuje pevnosť podkladu a bráni príliš rýchlemu vysychaniu.Na minerálne a tvrdé podklady v miestnostiach s malou a stredne veľkou záťažou. Aplikácia v súkromnom, priemyselnom i obchodnom sektore. Napr. dieľňach, skladoch, jedálňach, výstavných sálach, obchodoch.

 

Prezrite si aj ďaľšie naše referencie v galérii

Vančo Peter – PROFI
Kubranská 1661/265A
Trenčín

Prevádzka:

Hanzlíkovská 75
Trenčín

mobil0905 621 756
mobil0905 261 169
telephone032 7444261

e-mail profisystem@profisystem.sk